Home2020-05-08T07:46:14+00:00

ความเป็นมา

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีจัดสร้างขึ้นตามแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในด้านการพัฒนาการประมง เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและแก้ไขความเดือดร้อนของชาวประมงในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำปัตตานี     ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ 100 ไร่ 3 งาน 65.2 ตารางวา ตั้งอยู่ห่างจากปากอ่าวประมาณ 2.5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 2.5 กิโลเมตร

ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2514 และแล้วเสร็จ พ.ศ.2515 โดยงบประมาณแผ่นดิน 3,000,000 บาท และงบประมาณลงทุน องค์การสะพานปลา 919,150 บาท เปิดให้บริการแก่ชาวประมงจอดเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2515 จัดสร้างตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในด้านการพัฒนาการประมง เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขความเดือนร้อนชาวประมงในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมกิจการประมงภาคใต้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นนำไปจำหน่ายต่างประเทศเช่น ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงผู้เช่าตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำ 322 ล็อค

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2562 เวลา 10.30 น. นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี [...]

By |พฤษภาคม 28th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ประชุมคณะกรรมการฯ โครงการตลาดสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.  โดยนายศุภชัย ดาวัลย์ [...]

By |พฤษภาคม 3rd, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

นักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ลงพื้นที่ศึกษากระบวนการทำงานภายในท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. อ.อับบาส [...]

By |มีนาคม 11th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

คณะสื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช้าชมท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

วันเสาร์ที่ 18 ก.พ.62 เวลา 06.00 น. นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าท่าเทียบเรือประมงปัตตานี [...]

By |กุมภาพันธ์ 18th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561...  คลิ๊กอ่านต่อ [...]

By |กุมภาพันธ์ 13th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

รอง ผอ. สป.ทร สำรวจพื้นที่ และออกแบบ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ 2

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง. นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี, [...]

By |กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments
อ่านทั้งหมด