รอง ผอ. สป.ทร สำรวจพื้นที่ และออกแบบ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ 2

//รอง ผอ. สป.ทร สำรวจพื้นที่ และออกแบบ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ 2

รอง ผอ. สป.ทร สำรวจพื้นที่ และออกแบบ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ 2

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง. นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี, นายชาญชัย โชติชูทิพย์ สถาปนิก 7 รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และผู้รับจ้างสำรวจออกแบบ ลงสำรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีศึกษาและออกแบบโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ 2 ให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย วงเงินงบประมาณ 337 ล้านบาท

By |2019-02-06T08:33:16+00:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment