นักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ลงพื้นที่ศึกษากระบวนการทำงานภายในท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

//นักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ลงพื้นที่ศึกษากระบวนการทำงานภายในท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

นักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ลงพื้นที่ศึกษากระบวนการทำงานภายในท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. อ.อับบาส หลับด้วง ผู้สอนรายวิชา Socio-Economics of Southern Border Provinces of Thailand คณะนักศึกษาแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำคณะนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนการทำงานและบทบาทหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

By |2019-04-09T03:31:43+00:00มีนาคม 11th, 2562|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment