ข่าวกิจกรรม2019-02-01T07:02:51+00:00

ชี้แจงผู้เช่าตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำ 322 ล็อค

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2562 เวลา 10.30 น. นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ได้ประชุมชี้แจ้งผู้เช่าอาคารตลาดสัตว์น้ำเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างตลาดสัตว์น้ำและพื้นที่โรงคลุมเดิมหน้าท่าเทียบเรือประมงปัตตานีพร้อมสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสมาคมประมงปัตตานี โดยให้ผู้เช่าย้ายสถานที่ชั่วคราว ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ใหม่ให้แล้ว ซึ่งบริษัทจะได้เข้ามาดำเนินงานก่อสร้างต่อไป

By |พฤษภาคม 28th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ประชุมคณะกรรมการฯ โครงการตลาดสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.  โดยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง, นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1,  นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี, นายชาญชัย โชติชูทิพย์ สถาปนิก 7 รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนผู้รัับจ้าง ห้างหุ้นส่วน จำกัด โว ซัล ฟาน โยธากิจ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้าง โครงการตลาดสัตว์น้ำและพื้นโรงคลุมเดิมหน้าท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

By |พฤษภาคม 3rd, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

นักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ลงพื้นที่ศึกษากระบวนการทำงานภายในท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. อ.อับบาส หลับด้วง ผู้สอนรายวิชา Socio-Economics of Southern Border Provinces of Thailand คณะนักศึกษาแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำคณะนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนการทำงานและบทบาทหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

By |มีนาคม 11th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

คณะสื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช้าชมท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

วันเสาร์ที่ 18 ก.พ.62 เวลา 06.00 น. นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน  80 คน เข้าชมท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ศูนย์กลางการค้าด้านการประมงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมทั้งฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการของท่าเทียบเรือประมงปัตตานี องค์การสะพาน ทั้งนี้คณะสื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเครื่องกระตุ้นหัวใจให้กับท่าเทียบเรือประมงปัตตานีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

By |กุมภาพันธ์ 18th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561...  คลิ๊กอ่านต่อ

By |กุมภาพันธ์ 13th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

รอง ผอ. สป.ทร สำรวจพื้นที่ และออกแบบ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ 2

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง. นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี, นายชาญชัย โชติชูทิพย์ สถาปนิก 7 รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และผู้รับจ้างสำรวจออกแบบ ลงสำรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีศึกษาและออกแบบโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ 2 ให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย วงเงินงบประมาณ 337 ล้านบาท

By |กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments