ข่าวกิจกรรม2019-02-01T07:02:51+00:00

นักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ลงพื้นที่ศึกษากระบวนการทำงานภายในท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. อ.อับบาส หลับด้วง ผู้สอนรายวิชา Socio-Economics of Southern Border Provinces of Thailand คณะนักศึกษาแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำคณะนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนการทำงานและบทบาทหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

By |มีนาคม 11th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

คณะสื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช้าชมท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

วันเสาร์ที่ 18 ก.พ.62 เวลา 06.00 น. นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน  80 คน เข้าชมท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ศูนย์กลางการค้าด้านการประมงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมทั้งฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการของท่าเทียบเรือประมงปัตตานี องค์การสะพาน ทั้งนี้คณะสื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเครื่องกระตุ้นหัวใจให้กับท่าเทียบเรือประมงปัตตานีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

By |กุมภาพันธ์ 18th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561...  คลิ๊กอ่านต่อ

By |กุมภาพันธ์ 13th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

รอง ผอ. สป.ทร สำรวจพื้นที่ และออกแบบ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ 2

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง. นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี, นายชาญชัย โชติชูทิพย์ สถาปนิก 7 รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และผู้รับจ้างสำรวจออกแบบ ลงสำรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีศึกษาและออกแบบโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ 2 ให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย วงเงินงบประมาณ 337 ล้านบาท

By |กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

องค์การสะพานปลา เร่งสร้างความเชื่อมั่น สินค้าสัตว์น้ำส่งออกฯ

By |มกราคม 30th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

พนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ร่วมกันทำ 5 ส.

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออก ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

By |มกราคม 17th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments