Home2020-05-08T07:46:14+00:00

ความเป็นมา

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีจัดสร้างขึ้นตามแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในด้านการพัฒนาการประมง เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและแก้ไขความเดือดร้อนของชาวประมงในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำปัตตานี     ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ 100 ไร่ 3 งาน 65.2 ตารางวา ตั้งอยู่ห่างจากปากอ่าวประมาณ 2.5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 2.5 กิโลเมตร

ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2514 และแล้วเสร็จ พ.ศ.2515 โดยงบประมาณแผ่นดิน 3,000,000 บาท และงบประมาณลงทุน องค์การสะพานปลา 919,150 บาท เปิดให้บริการแก่ชาวประมงจอดเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2515 จัดสร้างตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในด้านการพัฒนาการประมง เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขความเดือนร้อนชาวประมงในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมกิจการประมงภาคใต้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นนำไปจำหน่ายต่างประเทศเช่น ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การสะพานปลา เร่งสร้างความเชื่อมั่น สินค้าสัตว์น้ำส่งออกฯ

By |มกราคม 30th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

พนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ร่วมกันทำ 5 ส.

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี [...]

By |มกราคม 17th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ท่าเรือประมงปัตตานี ประชุมหารือ ศูนย์ PIPO ระบบ Thai Flagged

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวีระ ศรีชัย [...]

By |มกราคม 9th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป.|0 Comments

ไทยประกาศความสำเร็จอียู “ปลดใบเหลือง”ประมงไทย

อียูประกาศ "ปลดใบเหลือง" ประมงไทย การันตความพยายามเกือบ 4 ปีในการยกระดับประมงไทยปลอดไอยูยูเป็นผลสำเร็จ "บิ๊กฉัตร" ยันเดินหน้าจัดระเบียบประมงไทย ฟื้นทรัพยากรทางทะเล [...]

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “พายุปาบึก”

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุ “ปาบึก” (PABUK)"ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 05 มกราคม 2562      [...]

By |มกราคม 5th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

เรือประมงปัตตานี หนีพายุ “ปาบึก”

ชาวประมง จ.ปัตตานี  ทยอยอพยพนำเรือมาจอดภายในท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  เนื่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประกาศแจ้งเตือนพายุโซนร้อนปาบึกจ่อพัดถล่มในทะเลอ่าวไทยและพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล 16 จังหวัด เพื่อความปลอดภัย

By |มกราคม 3rd, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments
อ่านทั้งหมด